Lag (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker. Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1275
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker. Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1275