Lag (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1622
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1622