Förordning (1992:260) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:127
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1992:260) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:127