Alkoholförordning (1994:2046). Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1636
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Alkoholförordning (1994:2046). Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1636