För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.