För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.