Förordning (1968:235) med särskilda bestämmelser om gratis undersökning och behandling av sjömän vid vissa smittsamma sjukdomar. Författningen har upphävts genom: SFS 2004:257
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1968:235) med särskilda bestämmelser om gratis undersökning och behandling av sjömän vid vissa smittsamma sjukdomar. Författningen har upphävts genom: SFS 2004:257