För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1987:375) om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra liknande verksamheter. Författningen har upphävts genom: SFS 2004:177