För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Karantänslag (1989:290). Författningen har upphävts genom: SFS 2006:1570