Lag (1991:114) om användning av viss genteknik vid allmänna hälsoundersökningar. Författningen har upphävts genom: SFS 2006:351
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1991:114) om användning av viss genteknik vid allmänna hälsoundersökningar. Författningen har upphävts genom: SFS 2006:351