För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar