Förordning (2006:137) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar skall tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1. Författningen har upphävts genom: SFS 2006:661
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2006:137) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar skall tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1. Författningen har upphävts genom: SFS 2006:661