Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall