Hälso- och sjukvårdslag (1982:763). Författningen har upphävts genom: SFS 2017:30
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763). Författningen har upphävts genom: SFS 2017:30