För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2010:349) om vårdgaranti. Författningen har upphävts genom: SFS 2017:80