För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1983:139) om tillämpning av en överenskommelse den 8 juli 1982 mellan Sveriges regering och Ungerns regering om tillhandahållande av sjukvårdsförmåner