För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1989:102) om tillämpning av en överenskommelse den 14 februari 1989 mellan Sverige och Australien om sjukvård åt tillfälliga besökande