För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1989:142) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om sjukvårdsförmåner;