Lag (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1218
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1218