Lag (1989:225) om ersättning till smittbärare. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:111
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1989:225) om ersättning till smittbärare. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:111