Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Författningen har upphävts genom: SFS 2017:612
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Författningen har upphävts genom: SFS 2017:612