Förordning (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Författningen har upphävts genom: SFS 2017:1131
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Författningen har upphävts genom: SFS 2017:1131