Förordning (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från staten. Författningen har upphävts genom: SFS 2013:714
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från staten. Författningen har upphävts genom: SFS 2013:714