Förordning (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler. Författningen har upphävts genom: SFS 2012:595
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler. Författningen har upphävts genom: SFS 2012:595