För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Kungörelse (1968:71) angående tillämpningen av förordningen den 8 mars 1968 (nr 70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler. Författningen har upphävts genom: SFS 2012:596