Socialstyrelsens kungörelse (1974:711) om tillämpningen av narkotikaförordningen (1962:704) (socialstyrelsens narkotikakungörelse);
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Socialstyrelsens kungörelse (1974:711) om tillämpningen av narkotikaförordningen (1962:704) (socialstyrelsens narkotikakungörelse);