För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor