För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor