För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2011:133) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser