För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser