För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1982:777) om rikets indelning i regioner för hälso- och sjukvård som berör flera landstingskommuner. Författningen har upphävts genom: SFS 2017:80