För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1991:1136) om försöksverksamhet med kommunal primärvård. Författningen är tidsbegränsad till 2005-01-01 00:00:00