För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.. Författningen har upphävts genom: SFS 2017:372