För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.. Författningen har upphävts genom: SFS 2017:31