För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1990:700) om behörighet till och tillsättande av vissa tjänster vid Läkemedelsverket. Författningen har upphävts genom: SFS 2006:34