För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1996:933) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården. Författningen har upphävts genom: SFS 2017:80