För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1369