För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m.. Författningen har upphävts genom: SFS 2017:80