För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1998:1519) om behörighet till vissa anställningar inom folktandvården m.m.