För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:659