För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1998:532) om införande av lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område