För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal