För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2010:660) om vissa kurser i läkares vidareutbildning. Författningen har upphävts genom: SFS 2014:30