Livsmedelslag (1971:511). Författningen har upphävts genom: SFS 2006:804
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Livsmedelslag (1971:511). Författningen har upphävts genom: SFS 2006:804