Livsmedelsförordning (1971:807). Författningen har upphävts genom: SFS 2006:813
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Livsmedelsförordning (1971:807). Författningen har upphävts genom: SFS 2006:813