Patientjournallag (1985:562). Författningen har upphävts genom: SFS 2008:355
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Patientjournallag (1985:562). Författningen har upphävts genom: SFS 2008:355