Förordning (1986:198) om provtagning för infektion av HIV. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:363
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1986:198) om provtagning för infektion av HIV. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:363