Förordning (1986:203) om förlängd bevarandetid för vissa journalhandlingar inom hälso- och sjukvården. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:365
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1986:203) om förlängd bevarandetid för vissa journalhandlingar inom hälso- och sjukvården. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:365