Lag (1988:711) om befruktning utanför kroppen;. Författningen har upphävts genom: SFS 2006:351
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1988:711) om befruktning utanför kroppen;. Författningen har upphävts genom: SFS 2006:351