Karantänsförordning (1989:302). Författningen har upphävts genom: SFS 2007:639
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Karantänsförordning (1989:302). Författningen har upphävts genom: SFS 2007:639